Pejabat TNC Akademik
Profil
Nama
Prof. Dato' Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi
Penolong Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
mujahid@upnm.edu.my3007
Felo Utama Dato' Mohamad Akhtar bin Ahmad Zainudin
Pengarah, Pusat Program Akademik - Industri dan Antarabangsa
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
akhtarzainudin@upnm.edu.my3076
Puan Intan Suraya Binti Mohd Bukhari
Setiausaha Pejabat (N29)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
intansuraya@upnm.edu.my3421
Puan Maznah binti Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
maznah@upnm.edu.my7621059
Encik Mohd Amirul Zzaki Bin Razmi
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
amirul@upnm.edu.my3422
Encik Mohd Firdaus Bin Bakar
Pembantu Operasi (N11)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
Firdaus@upnm.edu.my7622616
Puan Nora Asikin Binti Ali
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
asikin@upnm.edu.my4604
Puan Nur Shahrul Bariah Binti Che Noh
Penolong Pendaftar (N41)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
shahrulbariah@upnm.edu.my7622535
Cik Nurul Nor Idayu binti Mat Zaki
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
idayu@upnm.edu.my7621059
Prof. Emeritus Dato' Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
tmts@upnm.edu.my3420
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.