Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa
Profil
Nama
Puan Norashikin binti Sahol Hamid
Penyelaras
Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa
norashikin.saholhamid[at]upnm.edu.my
Prof. Madya Ts. Dr. Ong Hai Liaw
Pengarah
Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa
jessica[at]upnm.edu.my 2551
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.