Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
Profil
Nama
Dr. Mohamad Faizal Bin Abdullah
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
m.faizal@upnm.edu.my
Lt Kol Prof. Madya Mohamed Tarmizi bin Ahmad (Bersara)
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
m.tarmizi@upnm.edu.my
Encik Mohd Nor Hafizi bin Noordin
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
mohdhafizi@upnm.edu.my 3082
Prof. Madya Dr. Mohd Taufiq Bin Ishak
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
mtaufiq@upnm.edu.my4617
Encik Musa bin Adenan
Pembantu Operasi (N11)
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
musa@upnm.edu.my4619
Puan Nurul Fateha Binti Abd Hamid
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
fateha@upnm.edu.my4619
Dr. Nurul Sheeda binti Suhaimi
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
sheeda@upnm.edu.my3435
Lt. Kol. Prof Madya Ir. Nurulhasnan bin Abdul Majid TUDM (Bersara)
Timbalan Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
nurulhasnan@upnm.edu.my7622561
Mejar Prof. Madya Ir. Dr. Razali bin Abidin (Bersara)
Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
razaliabidin@upnm.edu.my4413
Dr. Raja Nor Izawati Binti Raja Othman
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
izawati@upnm.edu.my4680
Encik Wan Mohd Hanif bin Wan Ya'acob
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
wanmohdhanif@upnm.edu.my7622311
Kapten Zuhairi Bin Abdul Rashid
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
zuhairi@upnm.edu.my
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.