Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
Profil
Nama
Encik Abd Rahman bin Abd Wahab
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
abdrahman[at]upnm.edu.my
Prof. Dr. Hj. Hasan Al-Banna Bin Mohamed
Pengarah
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
hasanalbanna[at]upnm.edu.my3011
Puan Mazlin Binti Abdul Malek
Penolong Pendaftar (N41)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
mazlin[at]upnm.edu.my4628
Encik Mohd Hafizee Bin Dollah
Pembantu Operasi (N11)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
hafizee[at]upnm.edu.my7622654
Puan Norasikin binti Aziz
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
norasikin[at]upnm.edu.my4454
Puan Nurhaiza binti Nazri
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
haiza[at]upnm.edu.my7621076
Puan Siti Nor Hanaza binti Salehan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
sitinorhanaza[at]upnm.edu.my762 2654
Prof. Madya Dr. Ummul Fahri Binti Abdul Rauf
Timbalan Pengarah
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
ummul[at]upnm.edu.my3095/4446
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.