Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
Profil
Nama
Prof. Dr. Fakhru'l Razi bin Ahmadun
Pengarah
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
fakhrul@upnm.edu.my4919
Ir. Fuad bin Abas
Felo Penyelidik (CFS)
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
Prof Madya Mohd Asri Bin Md Nor
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
asrinor@upnm.edu.my4630
Encik Mohd Muhaimin bin Ridwan Wong
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
m.muhaimin@upnm.edu.my3047
Cik Noor Diyana binti Fazan Ahmad
Pegawai Penyelidik Sosial (N41)
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
n.diyana@upnm.edu.my3047
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.