Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
Profil
Nama
Dr. Muhammad Faizan bin A. Shukor
Pegawai Sains (C41)
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
faizan@upnm.edu.my4445
Prof. Madya Dr. Noor Azilah Binti Mohd Kasim
Felo Penyelidik
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
azilah@upnm.edu.my4425
Prof. Dr. Ong Keat Khim
Felo Penyelidik Kanan
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
ongkhim@upnm.edu.my4564
Puan Siti Faridah Binti Mamat
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
sitifaridah@upnm.edu.my7622219
Lt. Kol. Prof. Dr. Victor Feizal b Knight Victor Ernest@Abd Shatar(B)
Pengarah
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
victor.feizal@upnm.edu.my7622220
Lt. Kol. Dr. Vikneswaran A/L Munikanan
Ketua Jabatan Penyelidikan dan Perundingan
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
vikneswaran@upnm.edu.my
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.