Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
Profil
Nama
Prof. Dr. Azizi bin Miskon
Pengarah Kanan
Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
azizimiskon[at]upnm.edu.my3087
Puan Nur Azwani binti Muhamad Arif
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
azwani[at]upnm.edu.my3065
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.