Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
Profil
Nama
Encik Mohd Farid Kamil bin Fadzil
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
mohdfarid[at]upnm.edu.my7622309
Dr. Nor Azliana Akmal binti Jamaludin
Pengarah
Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
azliana[at]upnm.edu.my7622130
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.