Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
Profil
Nama
Encik Mohd Farid Kamil bin Fadzil
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
mohdfarid[at]upnm.edu.my
Dr. Nur Surayya binti Mohd Saudi
Pengarah
Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
nursurayya[at]upnm.edu.my7622806
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.