Pusat Pembelajaran dan Pengajaran
Profil
Nama
Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah Binti Abdul Wahab
Pengarah
Pusat Pembelajaran dan Pengajaran
shahriah[at]upnm.edu.my7622130
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.