Pusat Pembangunan Akademik
Profil
Nama
Encik Mohd Afiq bin Zamanhuri
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat Pembangunan Akademik
mohdafiq[at]upnm.edu.my7622119
Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din
Penyelaras Unit Jaminan Kualiti Akademik (AQA)
Pusat Pembangunan Akademik
faizmd[at]upnm.edu.my3058
Muzaiful bin Nasaruddin
Pembantu Operasi (N11)
Pusat Pembangunan Akademik
muzaiful[at]upnm.edu.my7622130
Dr. Nor Azliana Akmal binti Jamaludin
Penyelaras Program Latihan Akademik (CBTM)
Pusat Pembangunan Akademik
azliana[at]upnm.edu.my7622054
Puan Norzalina Binti Saat
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Pembangunan Akademik
norzalina[at]upnm.edu.my7621078
Prof. Madya Ts. Rozita binti Husain
Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
rozitahusain[at]upnm.edu.my7621068
Puan Suhaila Binti Sahlan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pembangunan Akademik
suhaila.s[at]upnm.edu.my7621043
Puan Suriyati binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pembangunan Akademik
suriyati[at]upnm.edu.my7621015
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.