Pusat Pembangunan Akademik
Profil
Nama
Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin
Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
ghapor@upnm.edu.my7622565
Encik Mohd Afiq bin Zamanhuri
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat Pembangunan Akademik
mohdafiq@upnm.edu.my7622119
Dr. Muhamad Faiz bin Md Din
Penyelaras Unit Jaminan Kualiti Akademik (AQA)
Pusat Pembangunan Akademik
faizmd@upnm.edu.my3058
Encik Muzaiful bin Nasaruddin
Pembantu Operasi (N11)
Pusat Pembangunan Akademik
muzaiful@upnm.edu.my7622130
Dr. Nor Azliana Akmal binti Jamaludin
Timbalan Pengarah (Program Pengajian Sepanjang Hayat)
Pusat Pembangunan Akademik
azliana@upnm.edu.my7622054
Dr. Norshahriah Binti Abdul Wahab
Penyelaras e-Pembelajaran
Pusat Pembangunan Akademik
shahriah@upnm.edu.my7622130
Puan Norzalina Binti Saat
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Pembangunan Akademik
norzalina@upnm.edu.my7621078
Prof Madya Rozita binti Husain
Timbalan Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
rozitahusain@upnm.edu.my7621068
Puan Suhaila Binti Sahlan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pembangunan Akademik
suhaila.s@upnm.edu.my762 1043
Puan Suriyati binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pembangunan Akademik
suriyati@upnm.edu.my7621015
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.