Bil.
Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian
1Akademi Kecergasan Pertahanan
2Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa
3Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
4Bahagian Kenderaan
5Bahagian Keselamatan
6Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan
7Bahagian Pengurusan Akademik
8Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
9Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
10Bhg Kepimpinan, Korporat & Perhubungan Antarabangsa
11Fakulti Kejuruteraan
12Fakulti Pengajian & Pengurusan Pertahanan
13Fakulti Perubatan & Kesihatan Pertahanan
14Fakulti Sains & Teknologi Pertahanan
15Hal Ehwal Pelajar & Alumni
16Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)
17Pej. PNC (Pengurusan Projek & Pembangunan Strategi)
18Pejabat Bendahari
19Pejabat Naib Canselor
20Pejabat Pendaftar
21Pejabat Pengurusan Program Institusi (IPMO)
22Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
23Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
24Penerbit UPNM
25Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim
26Pusat Asasi Pertahanan
27Pusat Bahasa
28Pusat Islam
29Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
30Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
31Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital
32Pusat Kesihatan UPNM
33Pusat Pembangunan Akademik
34Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi
35Pusat Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar
36Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
37Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
38Pusat Pengajian Siswazah
39Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
40Pusat Pengurusan Wakaf
41Pusat Pentropikalan
42Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
43Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
44Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim
45Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
46Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera & Kemanusiaan
47Unit Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan
48Unit Peng. Risiko, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.