Pusat Pengajian Pertahanan
Profil
Nama
Lt Kol Abdul Rahman bin Alavi (Bersara)
Ketua Pusat Kajian Keamanan
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
arahman[at]upnm.edu.my3093
Prof. Dr. Adam Leong Kok Wey
Timbalan Pengarah (Penyelidikan)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
adam[at]upnm.edu.my4563
Puan Aqilah binti Md Pazil
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
aqilah[at]upnm.edu.my3462
Puan Dayang Islina Binti Bachok
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (N22)(KUP)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
dayang[at]upnm.edu.my4618
Lt Jen Dato' Fadzil bin Mokhtar (Bersara)
Felo Pengajar (CFS)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
fadzilmokhtar[at]upnm.edu.my4408
Prof. Dato' Dr. Hamzah bin Ahmad
Pengarah
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
hamzah[at]upnm.edu.my3030
Lt Jen Datuk Hj Abdul Halim bin Hj Jalal (Bersara)
Felo Utama (CFS)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
abdulhalim[at]upnm.edu.my7625010
Lt.Kol.Prof.Madya Dr Inderjit Singh a/l Tara Singh (Bersara)
Felo Penyelidik
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
inderjit[at]upnm.edu.my4409
Prof. Dato' Dr. Jesbil Singh@Jasbir Singh Sandhu
Felo Penyelidik
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
jesbil[at]upnm.edu.my3076
Puan Maharani binti Ramly
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
maharani[at]upnm.edu.my4618
Puan Sa'adiah Binti Mohamed
Ketua Pembantu Tadbir (P/O) (N26)
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
saadiah[at]upnm.edu.my7622187
Dr. Tharishini Krishnan
Felo Penyelidik
Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
tharishini[at]upnm.edu.my7622092
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.