Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
Profil
Nama
Prof. Madya Dr. Hasan Al-Banna Bin Mohamed
Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
hasanalbanna@upnm.edu.my3011
Encik Mohammad Firdaus bin Mohd Zamani
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
firdaus.z@upnm.edu.my7622654
Encik Mohd Hafizee Bin Dollah
Pembantu Operasi (N11)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
hafizee@upnm.edu.my4454
Puan Norasikin binti Aziz
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
norasikin@upnm.edu.my4454
Puan Norjulia Binti Mohd Johan
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
norjulia@upnm.edu.my4628
Puan Nurhaiza binti Nazri
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
haiza@upnm.edu.my7621076
Cik Siti Nor Hanaza binti Salehan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
sitinorhanaza@upnm.edu.my3095
Prof. Madya Dr. Ummul Fahri Binti Abdul Rauf
Timbalan Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
ummul@upnm.edu.my4446
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.