Pusat Pengurusan Wakaf
Profil
Nama
Encik Auni Afiq bin Md Pazil
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pengurusan Wakaf
afiq@upnm.edu.my7622317
Prof. Madya Dr. Sayuti Bin Ab Ghani
Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf
sayuti@upnm.edu.my7622080
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.