Pusat Pengurusan Wakaf
Profil
Nama
Kol. Prof. Madya Dr. Burhanuddin Bin Jalal (B)
Felo Penyelidik
Pusat Pengurusan Wakaf
burhanuddin[at]upnm.edu.my7622636
Encik Auni Afiq bin Md Pazil
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pengurusan Wakaf
afiq[at]upnm.edu.my7622317
Encik Redwan Bin Yasin
Felo Penyelidik
Pusat Pengurusan Wakaf
redwan[at]upnm.edu.my
Prof. Dr. Sayuti Bin Ab Ghani
Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf
sayuti[at]upnm.edu.my7622594
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.