Pusat Pentropikalan
Profil
Nama
Puan Nur Shazwani Binti Abdul Latif
Pegawai Penyelidik Kanan (Q44)
Pusat Pentropikalan
shazwani@upnm.edu.my7622019
Dr. Nurnadia binti Andenan
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Pentropikalan
nurnadia@upnm.edu.my3426
Lt. Kol. Dr. S. Ananthan A/L Subramaniam (B)
Felo Penyelidik
Pusat Pentropikalan
ananthan@upnm.edu.my7622084
Lt. Kol. Ir. Shahril bin Ahmad
Ketua Bahagian Piawai
Pusat Pentropikalan
shahril@upnm.edu.my 4560
Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Syed Mohd Fairuz Bin Syed Mohd Dardin
Felo Penyelidik
Pusat Pentropikalan
syedfairuz@upnm.edu.my4513
Prof. Emeritus Dato' Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
Pengarah
Pusat Pentropikalan
wanmdzin@upnm.edu.my4914
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.