Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
Profil
Nama
Encik Ahmad Nabil Amin bin Mohd Lazim
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
ahmadnabil[at]upnm.edu.my
Kol. Dr. Hj Zahimi bin Hj Zainol Abidin
Pengarah
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
zahimi[at]upnm.edu.my
Encik Mohd Faizal Bin Musa
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
faizal[at]upnm.edu.my7622005
Encik Mohd Kamarul Amree bin Mohd Sarkam
Penyelaras
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
kamarul[at]upnm.edu.my
Mejar Jeneral Dato' Dr. Pakianathan Dawson @ A.Endry Nixon (Bersara)
Felo Penyelidik
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
endry[at]upnm.edu.my
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.