Pejabat TNC Penyelidikan
Profil
Nama
Puan Hasmeda Erna binti Che Hamid
Pegawai Penyelidik Kanan (Q44)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
hasmeda[at]upnm.edu.my3098
Prof. Ts. Dr. Hj. Azizi bin Hj. Miskon
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
azizimiskon[at]upnm.edu.my3086
Prof. Dr. Mohd Mizan bin Mohammad Aslam
Felo Penyelidik, Unit Kajian Konflik
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
mohdmizan[at]upnm.edu.my
Encik Mohd Nor Hafizi bin Noordin
Pegawai Penyelidik Kanan (Q44)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
mohdhafizi[at]upnm.edu.my 3082
Kol. Prof. Madya Dr. Mohd Zaini Bin Salleh (B)
Felo Penyelidik, Unit Kajian Konflik
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
zainisalleh[at]upnm.edu.my762 2083
Encik Muhamad Ibrahim bin Mohamad Ghani
Penolong Pendaftar (N41)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
ibrahim[at]upnm.edu.my7621054
Encik Muhammad Asri bin Junaidi
Pegawai Sains (C41)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
asri[at]upnm.edu.my2572
Encik Muhammad Hafizuddin bin Mohamed Rafie
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
hafizuddin.rafie[at]upnm.edu.my4459
Encik Muhammad Irsyad bin Sahaimi
Pegawai Teknologi Maklumat (F41)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
irsyad[at]upnm.edu.my2573
Puan Noor Diyana Binti Aris
Setiausaha Pejabat (N29)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
noordiyana[at]upnm.edu.my3085
Puan Nurul Shareena binti Md Awi
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
shareena[at]upnm.edu.my3594
Puan Putri Nur Ain binti Abdul Samad
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
nurains[at]upnm.edu.my3594
Encik Saidali bin Karim
Pembantu Operasi (N11)
Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
saidali[at]upnm.edu.my2571
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.