Bil.
Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian
1Akademi Kecergasan Pertahanan
2Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
3Bahagian Kenderaan
4Bahagian Keselamatan
5Bahagian Pengurusan Akademik
6Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
7Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
8Fakulti Kejuruteraan
9Fakulti Pengajian & Pengurusan Pertahanan
10Fakulti Perubatan & Kesihatan Pertahanan
11Fakulti Sains & Teknologi Pertahanan
12Hal Ehwal Pelajar & Alumni
13Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)
14Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan
15Pej PNC (Pengurusan Projek & Pembangunan Strategi)
16Pejabat Bendahari
17Pejabat Naib Canselor
18Pejabat Pendaftar
19Pejabat Pengurusan Program Institusi (IPMO)
20Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat)
21Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
22Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
23Penerbit UPNM
24Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim
25Pusat Asasi Pertahanan
26Pusat Bahasa
27Pusat Islam
28Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
29Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
30Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital
31Pusat Kesihatan UPNM
32Pusat Pembangunan Akademik
33Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi
34Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan
35Pusat Pengajaran dan Pembelajaran
36Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
37Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
38Pusat Pengajian Siswazah
39Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
40Pusat Pengurusan Wakaf
41Pusat Pentropikalan
42Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
43Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
44Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim
45Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
46Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera & Kemanusiaan
47Unit Peng. Risiko, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.