Bil.
Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian
1Akademi Kecergasan Pertahanan
2Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data
3Bahagian Kenderaan
4Bahagian Keselamatan
5Bahagian Penyelidikan dan Inovasi
6Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
7Fakulti Kejuruteraan
8Fakulti Pengajian & Pengurusan Pertahanan
9Fakulti Perubatan & Kesihatan Pertahanan
10Fakulti Sains & Teknologi Pertahanan
11Hal Ehwal Pelajar & Alumni
12Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)
13Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan
14Pej PNC (Pengurusan Projek & Pembangunan Strategi)
15Pejabat Bendahari
16Pejabat Naib Canselor
17Pejabat Pendaftar
18Pejabat Pengurusan Program Institusi (IPMO)
19Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat)
20Pejabat TNC Akademik & Antarabangsa
21Pejabat TNC Penyelidikan & Inovasi
22Penerbit UPNM
23Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim
24Pusat APEL
25Pusat Asasi Pertahanan
26Pusat Bahasa
27Pusat Islam
28Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
29Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional
30Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital
31Pusat Kesihatan UPNM
32Pusat Pembangunan Akademik
33Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi
34Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan
35Pusat Pengajaran dan Pembelajaran
36Pusat Pengajian Pertahanan & Keselamatan Antarabangsa
37Pusat Pengajian Siswazah
38Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan
39Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
40Pusat Pengurusan Wakaf
41Pusat Pentropikalan
42Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan
43Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia
44Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim
45Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan
46Pusat Wilayah Undang-Undang Ketenteraan & Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.