Pusat Pengajian Siswazah
Profil
Nama
Encik Ahmad Rifad Bin Abdul Rashid
Pegawai Penerangan Kanan (S44)
Pusat Pengajian Siswazah
rifad[at]upnm.edu.my7622614
Prof. Dr. Aidy bin Ali
Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
aidyali[at]upnm.edu.my4407
Puan Fadillah Binti Harun
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (N22)(KUP)
Pusat Pengajian Siswazah
fadillah[at]upnm.edu.my3516
Encik Hendra Shahrizal Bin Mustafa
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (N32)(KUP)
Pusat Pengajian Siswazah
hendra[at]upnm.edu.my3517
Encik Mohamad Faiznor Bin Hasan
Pembantu Operasi (N11)
Pusat Pengajian Siswazah
m.faiznor[at]upnm.edu.my3516
Encik Muhammad Haekal bin Raman
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pengajian Siswazah
haekal[at]upnm.edu.my
Cik Nurul Naqirah binti Shukor
Pegawai Penyelidik (Q41)
Pusat Pengajian Siswazah
nurulnaqirah[at]upnm.edu.my7621090
Prof. Dr. Risby bin Mohd Sohaimi
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pascasiswazah)
Pusat Pengajian Siswazah
risby[at]upnm.edu.my3474
Puan Siti Hajjar Binti Ab. Aziz
Setiausaha Pejabat Kanan (N32)(KUP)
Pusat Pengajian Siswazah
hajjar[at]upnm.edu.my3003
Cik Siti Munirah bt Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Pengajian Siswazah
munirah[at]upnm.edu.my3516
Puan Yusuriani Binti Mohd Yusof
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Pengajian Siswazah
yusuriani[at]upnm.edu.my4541
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.