Pusat Pengurusan Wakaf
Profil
Nama
Encik Ahmad Sani Bin Ismail
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Pengurusan Wakaf
ahmadsani[at]upnm.edu.my7622397
Dr. Redwan Bin Yasin
Timbalan Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf
redwan[at]upnm.edu.my
Prof. Dr. Sayuti Bin Ab Ghani
Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf
sayuti[at]upnm.edu.my7622594
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.