Pusat Pentropikalan
Profil
Nama
Dr. Alinda binti Samsuri
Pengarah
Pusat Pentropikalan
alinda[at]upnm.edu.my 4402
Prof Madya Dr. Siti Aminah binti Mohd Noor
Felo Penyelidik
Pusat Pentropikalan
s.aminah[at]upnm.edu.my4455
Dr. Jahwarhar Izuan bin Abdul Rashid
Felo Penyelidik
Pusat Pentropikalan
jahwarhar[at]upnm.edu.my3526
Puan Nur Shazwani Binti Abdul Latif
Pegawai Penyelidik Kanan (Q44)
Pusat Pentropikalan
shazwani[at]upnm.edu.my7622019
Prof. Emeritus Dato' Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
Felo Penyelidik
Pusat Pentropikalan
wanmdzin[at]upnm.edu.my762 2070
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.