Pusat Pengajian Sepanjang Hayat
Profil
Nama
Dr. Nor Azliana Akmal binti Jamaludin
Pengarah
Pusat APEL
azliana[at]upnm.edu.my7622130
Puan Nor Azlin Safina binti Abdul Aziz
Penolong Pendaftar (N41)
Pusat APEL
n.azlinsafina[at]upnm.edu.my7622309
Cik Nurshuhaida binti Rusli
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat APEL
nurshuhaida[at]upnm.edu.my762 2453
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.