Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
Profil
Nama
Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani Bin Yahya
Pengarah
Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
azani[at]upnm.edu.my4419/3494
Cik Nur Farina binti Mohd Ruslan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
Puan Nur Shahrul Bariah Binti Che Noh
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa
shahrulbariah[at]upnm.edu.my7622535
2016 © Hak Cipta Terpelihara. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sebarang maklumbalas/pertanyaan berkaitan, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendaftar.